•  
 •  
 •  

Správne konania

 • 5. 10. 2015
  Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti p. Lenky Brenkáčovej na výrub stromov.
 • 27. 10. 2015
  Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti Slovenskej pošty, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystica na výrub stromov.
 • 03.02.2020
 • Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti Milana Komana, bytom Medzilaborce, Gen.Svobodu 132/21 na výrub stromov
 • 18.11.2020
 • Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti Igora Kurťaka, bytom Výrava 111 na výrub stromov
 • 02.03.2021
 • Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti Mgr. Jaroslavy Uramovej, bytom Laborecká 1891/45 na výrub stromov
 • Oznamujeme začatie správneho konanie na základe žiadosti Mgr. Jaroslavy Uramovej, bytom Laborecká 1891/45 na výrub stromov zo dňa 5.10.2021 na parcele KN C 311 v k.ú. obce Výrava
 • 01.04.2022
 • Oznamujeme začatie správneho konanie na základe žiadosti Evy Palčinskej, bytom Humenné Košická 11 na výrub stromov zo dňa 31.3.2022 na parcele KN C 406 v k.ú. obce Výrava

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár