•  
  •  
  •  

Správne konania

  • 5. 10. 2015
    Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti p. Lenky Brenkáčovej na výrub stromov.
  • 27. 10. 2015
    Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti Slovenskej pošty, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystica na výrub stromov.
  • 03.02.2020
  • Oznamujeme začatie správneho konania na základe žiadosti Milana Komana, bytom Medzilaborce, Gen.Svobodu 132/21 na výrub stromov

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár