SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Výrava

S c h v a ľ u j e

Uznesenie č.14 /2019

V súlade s § 8 odst 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

U r č u j e

Školský obvod od školského roka 2019/2020 pre žiakov z obce Výrava Základnú školu Komenského Medzilaborce.

Monika Kurťaková, v.r.

starostka obce