SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prieskum názorov týkajúcich sa obcí / členov MAS LABOREC

 11.12.2015

Dotazník (klikni pre vyplnenie)

(podpora prípravy Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015 – 2023, ďalej len PHSR)
Milí spoluobčania,

v súvislosti s prípravou nového PHSR v súčasnom období sa opäť otvára možnosť vašej spolupráce na kreovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v našej obci.

Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre pracovný život, voľnočasové aktivity, oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt.

Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve vy pri plánovaní rozvoja obce dôležitú úlohu.

Podkladom pre správne nastavenie ďalšieho rozvoja, a teda aj pre prípravu budúcich projektových zámerov, sa stanú vaše názory, ako aj odborné stanoviská expertov na jednotlivé definované oblasti.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý vám nezaberie viac ako 5 minút vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a ku svojej budúcnosti v našej obci pristúpite zodpovedne.

Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete zistiť, čoho riešenie je pre vás prvoradé a dôležité, ale aj to, ako môžete vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu života v obci.

Ďakujeme že si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka.

Výsledky prieskumu budú zapracované v novom PHSR obcí.

S úctou Váši starostovia a Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty v zastúpení Mgr. Jurajom Štoffom


Zoznam aktualít: